اخبار صنعتی

  • Do lift truck operators need to wear seatbelts?

    آیا اپراتورهای بالابرها نیاز به بستن کمربند ایمنی دارند؟

    یک افسانه رایج در مورد استفاده از کمربند ایمنی در کامیون‌های لیفتراک وجود دارد - اگر استفاده از کمربند ایمنی در طول ارزیابی ریسک مشخص نشده باشد، نیازی به استفاده از آنها نیست.مطلقاً اینطور نیست.به زبان ساده - این افسانه ای است که باید له شود.«بدون کمربند ایمنی» استثنایی بسیار نادر است...
    ادامه مطلب